اورلیستات یا Orlistat CAS NO:96829-58-2 | ​فروش ماده موثره دارویی شرکت اوژن شیمی بین الملل

اورلیستات چیست؟ وزن مولکولی و ساختار شیمیایی آن چگونه است؟ خطرات، واکنش ها و عوارض دارویی اورلیستات را بهتر بشناسید

 

مدت زمان تقریبی مطالعه: 36 دقیقه

 

 نام ماده اولیه 

Orlistat


CAS NO:96829-58-2


ایمنی آزمایشگاهی و شیمیایی

خطر زیست محیطی

 

 

 

 

 


ساختار شیمیایی

ساختار شیمیایی اورلیستات

فرمول مولکولی

C29H53NO5


نام های مترادف

orlistat

96829-58-2

Tetrahydrolipstatin

Xenical

Alli

و ...


وزن مولکولی  

495.7


نام آیوپاک

[(2S)-1-[(2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl]tridecan-2-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate


کد ویکی دیتا

Q424163


حالت فیزیکی

جامد


رنگ/ فرم

 کریستالی 


دمای ذوب

43 °C


انحلال پذیری

عملاً در آب نامحلول، آزادانه در کلروفرم محلول و بسیار محلول در متانول و اتانول است.


LogP = 4.4


pKa= 15


کاربردهای درمانی

اورلیستات Orlistat برای مدیریت چاقی از جمله کاهش وزن و حفظ وزن در صورت استفاده همراه با کاهش کالری در بزرگسالان دارای اضافه وزن و چاق نشان داده شده است. این نشانه هم برای فرمول تجویزی 120 میلی گرم و هم برای فرمول 60 میلی گرمی بدون نسخه صدق می کند. اورلیستات در فرمول تجویزی 120 میلی گرمی نیز برای کاهش خطر افزایش وزن پس از کاهش وزن نشان داده شده است.
Xenical همراه با یک رژیم غذایی کم کالری خفیف برای درمان بیماران چاق با شاخص توده بدنی (BMI) بیشتر یا مساوی 30 کیلوگرم بر متر مربع، یا بیماران دارای اضافه وزن (BMI > 28 کیلوگرم بر متر مربع) با عوامل خطر مرتبط استفاده می شود. در صورتی که بیماران نتوانند حداقل 5 درصد وزن بدن خود را که در شروع درمان اندازه گیری می شود از دست بدهند، درمان با اورلیستات باید پس از 12 هفته قطع شود.


کلاس دارویی

عوامل کاهش وزن


فارماکولوژی

اورلیستات با مهار جذب چربی های رژیم غذایی از طریق مهار آنزیم های لیپاز به کاهش و حفظ وزن کمک می کند.


طبقه بندی فارماکولوژیک MeSH

عوامل ضد چاقی
عواملی که با تنظیم عصبی و متابولیک باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش وزن می شوند.


عوامل تنظیم کننده چربی
موادی که متابولیسم لیپیدها را تغییر می دهند.


مهارکننده های آنزیم
ترکیبات یا عواملی که با یک آنزیم به نحوی ترکیب می شوند که از ترکیب طبیعی سوبسترا-آنزیم و واکنش کاتالیزوری جلوگیری کنند.


جذب، توزیع و دفع

جذب
جذب سیستمیک و قرار گرفتن در معرض اورلیستات کم است، با این حال، جذب سیستمیک دارو برای فعالیت اورلیستات لازم نیست. پس از دوز خوراکی با 360 میلی گرم اورلیستات نشاندار شده رادیواکتیو، رادیواکتیویته پلاسما در حدود 8 ساعت به اوج خود رسید. غلظت پلاسمایی داروی اصلی بدون تغییر نزدیک به انتهای پایین‌ترین حد تشخیص (<5 نانوگرم در میلی‌لیتر) بود. در نمونه‌های پلاسمایی بیمارانی که اورلیستات مصرف می‌کردند، تشخیص داروی بدون تغییر به صورت پراکنده بود و غلظت‌های بسیار پایین (<10 نانوگرم در میلی‌لیتر یا 0.02 میکرومولار) بدون هیچ مدرکی دال بر تجمع دارو مشاهده شد.


مسیر حذف
پس از تک دوز خوراکی اورلیستات با رادیواکتیو هم در داوطلبان با وزن طبیعی و هم در داوطلبان چاق، مشخص شد که دفع مدفوع داروی جذب نشده راه اصلی دفع با کمتر از 2 درصد دفع ادرار است. دفع مدفوع اورلیستات بین 95-97 درصد تخمین زده می شود. دفع کامل از هر دو راه در عرض 3 تا 5 روز اتفاق می افتد.


حجم توزیع
حجم توزیع را نمی توان بدست آورد زیرا جذب اورلیستات حداقل است. اورلیستات به مقدار کم در گلبول های قرمز توزیع می شود و در درجه اول به پروتئین ها متصل می شود. اورلیستات به صورت موضعی در دستگاه گوارش کار می کند و بنابراین جذب سیستمیک دارو برای فعالیت لازم نیست. در واقع، جذب سیستمیک اورلیستات حداقل است و اثرات آن بر لیپازهای سیستمیک بعید است. دفع مدفوع داروی جذب نشده راه اصلی دفع است.
مواجهه سیستمیک با اورلیستات حداقل است. پس از دوز خوراکی با 360 میلی گرم 14C-orlistat، رادیواکتیویته پلاسما در حدود 8 ساعت به اوج خود رسید. غلظت پلاسمایی اورلیستات دست نخورده نزدیک به مرزهای تشخیص (<5 نانوگرم در میلی لیتر) بود. در مطالعات درمانی شامل نظارت بر نمونه‌های پلاسما، تشخیص اورلیستات دست‌نخورده در پلاسما پراکنده بود و غلظت‌های پایین (<10 نانوگرم در میلی‌لیتر یا 0.02 میکرومولار)، بدون شواهدی از تجمع، و با حداقل جذب سازگار بود.
متوسط ​​فراهمی زیستی مطلق اورلیستات دست نخورده در مطالعات روی موش های صحرایی نر در دوزهای خوراکی 150 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم در روز و در سگ های نر در دوزهای خوراکی 100 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم در روز ارزیابی شد و 0.12٪، 0.59 بود. درصد در موش و 0.7 درصد، 1.9 درصد در سگ به ترتیب.
اورلیستات در شرایط آزمایشگاهی بیش از 99٪ به پروتئین های پلاسما متصل شد (لیپوپروتئین ها و آلبومین پروتئین های اصلی اتصال بودند).اورلیستات Orlistat حداقل به گلبول های قرمز تقسیم می شود.


متابولیسم / متابولیت ها
اورلیستات در دیواره روده هیدرولیز می شود. در یک مطالعه تعادل توده اورلیستات نشاندار شده در بیماران چاق، دو متابولیت شناسایی شد. اولین متابولیت، M1، محصول حلقه β-لاکتون هیدرولیز شده اورلیستات بود. متابولیت دوم، M3، از برش M1 از زنجیره جانبی N-formyl leucine تولید شد. هر دو متابولیت حدود 42٪ از کل رادیواکتیویته پلاسما را تشکیل می دهند. هر دو M1 و M3 از نظر فارماکولوژیک غیر فعال در نظر گرفته می شوند.
بر اساس داده‌های حیوانی، احتمالاً متابولیسم اورلیستات عمدتاً در دیواره دستگاه گوارش رخ می‌دهد. بر اساس یک مطالعه تعادل توده خوراکی 14C-اورلیستات در بیماران چاق، دو متابولیت M1 (حلقه لاکتون 4 عضوی هیدرولیز شده) و M3 (M1 با بخش N-فرمایل لوسین شکافته شده)، تقریباً 42٪ از کل رادیواکتیویته در پلاسما را تشکیل می دهند. M1 و M3 دارای یک حلقه بتا لاکتون باز و فعالیت مهاری لیپاز بسیار ضعیف هستند (به ترتیب 1000 و 2500 برابر کمتر از اورلیستات). با توجه به این فعالیت مهاری کم و سطوح پایین پلاسما در دوز درمانی (میانگین 26 نانوگرم در میلی لیتر و 108 نانوگرم در میلی لیتر برای M1 و M3، به ترتیب، 2 تا 4 ساعت پس از مصرف دوز)، این متابولیت ها از نظر دارویی بی اهمیت در نظر گرفته می شوند. . متابولیت اولیه M1 نیمه عمر کوتاهی داشت (تقریباً 3 ساعت) در حالی که متابولیت ثانویه M3 با سرعت کمتری ناپدید شد (نیمه عمر تقریباً 13.5 ساعت). در بیماران چاق، سطح پلاسمایی حالت پایدار M1، اما نه M3، متناسب با دوزهای اورلیستات افزایش یافت.


نیمه عمر بیولوژیکی
نیمه عمر اورلیستات مقدار کمی از اورلیستات جذب شده بین 1-2 ساعت است.
بر اساس داده های محدود، نیمه عمر اورلیستات جذب شده در محدوده 1 تا 2 ساعت است.
بر اساس یک مطالعه تعادل توده خوراکی 14C-orlistat در بیماران چاق، ... متابولیت اولیه M1 نیمه عمر کوتاهی داشت (تقریباً 3 ساعت) در حالی که متابولیت ثانویه M3 با سرعت کمتری ناپدید شد (نیمه عمر تقریباً 13.5 ساعت). . در بیماران چاق، سطح پلاسمایی حالت پایدار M1، اما نه M3، متناسب با دوزهای اورلیستات افزایش یافت.


مکانیسم عمل
اورلیستات یک مهار کننده قوی و انتخابی آنزیم های مختلف لیپاز است که مسئول متابولیسم چربی است. در دستگاه گوارش (GI) از طریق اتصال کووالانسی به باقی مانده های سرین واقع در محل فعال لیپاز معده و پانکراس عمل می کند. هنگامی که اورلیستات همراه با غذای حاوی چربی مصرف شود، تا حدی هیدرولیز تری گلیسیرید را مهار می کند. این امر باعث کاهش جذب مونوآکل گلیسریدها و اسیدهای چرب آزاد می شود و به حفظ وزن و کاهش وزن کمک می کند.
اورلیستات یک مهار کننده برگشت پذیر لیپازها است. فعالیت درمانی خود را در مجرای معده و روده کوچک با ایجاد یک پیوند کووالانسی با محل باقیمانده سرین فعال لیپازهای معده و پانکراس انجام می دهد. بنابراین آنزیم های غیرفعال برای هیدرولیز چربی رژیم غذایی به شکل تری گلیسیرید به اسیدهای چرب آزاد قابل جذب و مونوگلیسرید در دسترس نیستند. از آنجایی که تری گلیسیریدهای هضم نشده جذب نمی شوند، کمبود کالری حاصل ممکن است تأثیر مثبتی بر کنترل وزن داشته باشد. بنابراین جذب سیستمیک دارو برای فعالیت لازم نیست. در دوز درمانی توصیه شده ... اورلیستات جذب چربی رژیم غذایی را تقریباً 30٪ مهار می کند.
اورلیستات، یک مهارکننده برگشت پذیر لیپازهای معده و پانکراس، فعالیت ضد چاقی و ضد چربی خون را نشان می دهد. این دارو همچنین برخی دیگر از لیپازها (به عنوان مثال، میکروبی، کربوکسیلستر [برای هیدرولیز استرهای ویتامین]) را مهار می کند. Orlistat یک مشتق مصنوعی از لیپاستاتین طبیعی است.
بر خلاف بسیاری از داروهای ضد چاقی موجود در حال حاضر، اورلیستات اثرات بی اشتهایی (سرکوب کننده اشتها) ندارد. در عوض، اورلیستات اثر ضد چاقی خود را با کاهش جذب چربی های غذایی (تری گلیسرول) در مجرای روده از طریق مهار هیدرولیز تری گلیسیرید اعمال می کند. در دوزهای توصیه شده، تقریباً یک سوم چربی رژیم غذایی جذب نمی شود. این دارو با جلوگیری از هیدرولیز تری گلیسیرید، غلظت روده ای اسیدهای چرب آزاد قابل جذب و مونوگلیسرید را کاهش می دهد.
اورلیستات، یک داروی ضد چاقی، سیتواستاتیک است و برای سلول های تومور سیتوتوکسیک است. فعالیت ضد توموری اورلیستات را می توان به توانایی آن در مهار دامنه تیو استراز اسید چرب سنتاز (FAS) نسبت داد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر اورلیستات بر تکثیر سلول های اندوتلیال و رگ زایی بود. اورلیستات FAS سلول های اندوتلیال را مهار می کند، سنتز اسیدهای چرب را مسدود می کند و از تکثیر سلول های اندوتلیال جلوگیری می کند. به طور قابل توجهی، اورلیستات نئوواسکولاریزاسیون انسان را در یک روش ex vivo مهار می کند، که نشان می دهد ممکن است به عنوان یک داروی ضد رگ زایی مفید باشد. مکانیسم این اثرات را می توان در این واقعیت دنبال کرد که اورلیستات از نمایش گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) (VEGFR2/KDR/Flk1) روی سطح سلول اندوتلیال جلوگیری می کند. بنابراین، اورلیستات یک عامل ضد رگ زایی با مکانیسم اثر جدید است.


موارد استفاده

عامل ضد چاقی
برای مدیریت چاقی از جمله کاهش وزن و حفظ وزن در صورت استفاده همراه با رژیم غذایی کم کالری. همچنین برای کاهش خطر افزایش وزن پس از کاهش وزن قبلی استفاده می شود.


کلاس بندی دارویی
داروهای انسانی -> Xenical -> دسته دارویی EMA
داروهای ضد چاقی، به استثنای محصولات رژیمی -> گروه فارماکوتراپی انسانی
داروهای انسانی -> محصولات دارویی مورد تایید FDA با ارزیابی های هم ارزی درمانی (کتاب نارنجی) -> مواد فعال


خلاصه سمیت

LD50 خوراکی اورلیستات بیش از 5000 میلی گرم بر کیلوگرم در موش صحرایی است. دوزهای منفرد 800 میلی گرم اورلیستات و دوزهای متعدد تا 400 میلی گرم سه بار در روز به مدت 15 روز برای افراد دارای وزن سالم و چاق بدون یافته های جانبی قابل توجه بالینی تجویز شده است. علاوه بر این، دوزهای 240 میلی گرم سه بار در روز به مدت 6 ماه به بیماران چاق بدون عوارض جانبی قابل توجه داده شده است. گزارش‌های پس از بازاریابی در مورد موارد مصرف بیش از حد نشان می‌دهد که هیچ عارضه جانبی یا عوارض جانبی مشابه موارد گزارش شده با دوز توصیه شده وجود ندارد. اگر مصرف بیش از حد قابل توجهی با اورلیستات رخ داد، بیمار باید حداقل به مدت 24 ساعت تحت نظر باشد. بر اساس نتایج مطالعات بالینی، اثرات سیستمیک ناشی از اورلیستات احتمالاً به سرعت قابل برگشت هستند.


سمیت کبدی
اورلیستات لیپاز اتصال پانکراس و معده من را در مجرای روده عمل می کند. برای اثر آن نیازی به جذب سیستمیک نیست. در واقع، مقدار کمی از اورلیستات خوراکی جذب می شود (1٪ تا 3٪) و سطوح پلاسما معمولاً غیرقابل تشخیص یا کمتر از 4 نانوگرم در میلی لیتر است (برای مهار فعالیت لیپاز سرم خیلی کم است). بنابراین، عوارض جانبی سیستمیک اورلیستات انتظار نمی رفت. در کارآزمایی‌های بالینی بزرگ، ناهنجاری‌های تست کبدی سرم با اورلیستات بیشتر از درمان با دارونما بود. با این وجود، گزارش های متعددی از آسیب حاد کبدی آشکار بالینی منتسب به اورلیستات وجود دارد و در سال 2010 FDA نگرانی های ایمنی در مورد سمیت کبدی را اعلام کرد. شروع آسیب در موارد منتشر شده بین 2 تا 12 هفته از شروع اورلیستات بود. الگوی معمول افزایش آنزیم های سرم سلولی کبدی و برخی موارد شدید با علائم نارسایی کبدی و پیشرفت به سمت مرگ یا نیاز به پیوند کبد بود. ویژگی های حساسیت مفرط برجسته نبود و نشانگرهای خودایمنی وجود نداشت. هیچ یک از موارد منتشر شده شامل نتایج چالش مجدد نبود. بنابراین، علی‌رغم تعداد گزارش‌های مورد منتشر شده، سمیت کبدی اورلیستات بحث‌برانگیز و به دور از اثبات باقی مانده است.

اورلیستات Orlistat یک مهارکننده لیپاز پانکراس و معده و یک عامل کاهش وزن رایج است که هم به صورت نسخه و هم بدون نسخه در دسترس است. اورلیستات Orlistat با موارد نادر آسیب حاد کبدی مرتبط است که برخی از آنها شدید بوده اند.


درباره اورلیستات

اورلیستاتOrlistat یک مهارکننده لیپاز پانکراس و معده و یک عامل کاهش وزن رایج است که هم به صورت نسخه و هم بدون نسخه در دسترس است.اورلیستات Orlistat با موارد نادر آسیب حاد کبدی مرتبط است که برخی از آنها شدید بوده اند.
اورلیستات یک مهارکننده محل فعال برگشت پذیر لیپازهای دستگاه گوارش است. اورلیستات یک پیوند کووالانسی با سایت سرین فعال در لیپازهای معده و پانکراس ایجاد می کند و در نتیجه فعالیت آنها را مهار می کند و از هیدرولیز و جذب چربی رژیم غذایی جلوگیری می کند. (NCI04)
اورلیستات Orlistat یک استر کربوکسیلیک است که از تراکم رسمی گروه کربوکسی N-formyl-L-leucine با گروه هیدروکسی (3S,4S)-3-hexyl-4-[(2S)-2-hydroxytridecyl]oxetan- حاصل می شود. 2-یک. یک مهار کننده لیپاز پانکراس، به عنوان یک داروی ضد چاقی استفاده می شود. این نقش به عنوان یک مهار کننده EC 3.1.1.3 (تری گلیسرول لیپاز)، یک متابولیت باکتریایی، یک مهار کننده EC 2.3.1.85 (سنتاز اسید چرب) و یک عامل ضد چاقی است. این یک بتا لاکتون، یک مشتق ال-لوسین، عضوی از فرمامیدها و یک استر کربوکسیلیک است.


کلام پایانی

شرکت اوژن شیمی بین الملل افتخارات بسیاری را در کارنامه خود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

شرکت اوژن شیمی بین الملل در راستای برآورده نمودن نیاز فروش تجهیزات آزمایشگاهی، فروش تجهیزات آزمایشگاهی دارویی، فروش تجهیزات آزمایشگاهی صنعت نفت، فروش تجهیزات آزمایشگاهی صنایع غذایی، فروش مواد موثره دارویی، فروش انواع اکسپیانت دارویی و فروش انواع حلال شیمیایی برای محققان، پژوهشگران و صنعتگران محترم ایران عزیز، عزم خود را جزم نموده و با ایجاد راههای ارتباطی با همکاران خود در خارج از ایران در سه قاره اروپا ، آسیا و امریکا تلاش می نماید تا به تمامی تماس های دریافتی پاسخی صادقانه و در شان ارایه دهد. اوژن شیمی در زمینه تامین ماده موثره دارویی اورلیستات از خارج از ایران و فروش با قیمت منصفانه به مشتری ایرانی از هیچ تلاشی دریغ نمیکند. این شرکت با داشتن کادری مجرب خدمات ویژه‌ای را در زمینه های کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی، نصب و راه اندازی تجهیزات آزمایشگاهی، احراز کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی و دارویی ، تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و سکوبندی تخصصی آزمایشگاهها به مشتریان عزیز در سراسر ایران ارائه می دهد.

 کافیست یکبار با ما و با شماره های 02122309008 یا 09917309008 تماس حاصل فرمایید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده

جستجو در مقالات

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش